X
Menu
Gürültü Maruziyeti
 

 

İşyerlerinde çalışanların günlük ve/ veya haftalık gürültü maruziyetlerini belirlemede en çok karşılaşılan problem hangi işin ne kadar süreyle yapıldığının tam olarak belirlenmemesidir
Anlık Gaz Ölçümü
<br>


İşyerlerinde işin yürütümü esnasında proses gereği bazı gazların ortama yayılması söz konusu olabilir.

Termal Konfor Ölçümü
<br>


Çalışanın, faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmek için gerekli Sıcaklık, nem ve hava akımı (Termal konfor) şartlarının sağlandığı bölgedir

Toplam Toz Ölçümü
<br>


İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
Aydınlatma Ölçümü
<div><br></div>


Aydınlatma ihtiyacı, yapılan isin gerekliliğin göre değişmektedir. İhtiyacımız olan aydınlatma iki yol ile sağlanır: Doğal ışık ve yapay ışık. Yeşil binaların arttığı ve enerji tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde doğal aydınlatmanın önemi büyüktür
Titreşim Ölçümü
<br>


Titreşim ölçümü ve raporlandırılması; çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler
E-Bülten: