X
Menu

Hava Tankı: TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

hava-tanki
Buhar Kazanı: TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

buhar-kazani
Kızgın Yağ Kazanı: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve DIN 4754 ve TS EN ISO 4126 standartlarına göre kontrol edilir.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

kizginyag-kazani

 

Kalorifer kazanı: TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

kalorifer-kazani

Otoklav: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve TS EN 285/TS EN 13060 standardının ilgili maddelerine göre kontrol edilir.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

otoklav

 

 

Basınçlı kap genleşme tankı: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ve TS 1911/TS 10576/TS 11490 standartlarının ilgili Periyodik Kontrol Metodu maddelerine göre kontrol edilir.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

genlesme-tanki

 

Hidrofor: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ve TS 1911/TS 10576/TS 11490 standartlarının ilgili Periyodik Kontrol Metodu maddelerine göre kontrol edilir.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

hidrofor

 

Boyler: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kontrol edilir.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir.

boyler

Buhar Jeneratörü : TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği bir yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir